top of page
contactUs-hero.png

Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları

Özet

Konut Diyarı Hizmetleri

 

- Çevrimiçi hizmetlerimizi ve Konut Diyarı Acenteleri ile yüz yüze görüşmelerimizi kullanarak alıcıların ve kiracıların kendileri için doğru olan mülkleri bulmalarına yardımcı oluyoruz.

- Çevrimiçi hizmetlerimizi ve Konut Diyarı Acentelerinin bilgi ve uzmanlığını kullanarak, satıcıların mülklerini satın almaları için potansiyel kiracıları listelemesine ve bulmasına yardımcı oluyoruz.

- Satış ve kiralama işlemlerinin tamamlanmasına yardımcı oluyoruz.

Konut Diyarı Markaları

Konut Diyarı Logo Siyah.png

Konut Diyarı

konutyatirimi-logo.png

Konut Yatırımı

akademi.png

Konut Diyarı Akademi

2.png

Konut Diyarı Estates

Konut Diyarı Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı lisanslı bir emlak ve yatırım danışmanlık firmasıdır. Konut Diyarı, Konut Diyarı logosu ve diğer çeşitli ticari markalar, logolar, tasarımlar ve sloganların tüm hakları saklıdır. Konut Diyarı®, Konut Diyarı Logosu, Konut Yatırımı® ve Konut Diyarı Estates Türkiye Cumhuriyeti'nde Konut Diyarı Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı'na ait tescilli hizmet markalarıdır.

Web Sitesi Aydınlatma Metni

Konut Diyarı Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları

 

İş bu web sitesi, Türkiye sınırları dahilinde Konut Diyarı Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı Ofislerinin portföylerinde bulunan gayrimenkul alım-satımı ile kiralanması hususunda bilgilere erişim sağlamak için oluşturulmuştur.

Bu sitedeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet, Konut Diyarı ya da bağlı şirketlerine (Konut Diyarı Estates®, Konut Yatırımı®) aittir ya da sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge satılamaz ya da herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Konut Diyarı Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı ile www.konutdiyari.com Web Sitesi'nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Konut Diyarı'nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. www.konutdiyari.com Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle Konut Diyarı logosunun, başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Konut Diyarı sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Konut Diyarı'nın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

www.konutdiyari.com sitesindeki bağlantılar sizi Konut Diyarı web sitesi ağının dışına götürebilir ve Konut Diyarı, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve Konut Diyarı, bağlantısını verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Tekfen veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

www.konutdiyari.com Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Konut Diyarı tarafından garanti edilmemektedir.


Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Konut Diyarı'nın hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

İş başvuruları hariç olmak üzere, İnternet aracılığıyla bize ilettiğiniz her tür yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler, Konut Diyarı veya bağlı şirketleri tarafından, size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, ticari veya gayri ticari bir amaçla kullanılabilecektir. Konut Diyarı veya bağlı şirketleri, iş başvuruları hariç olmak üzere kendilerine iletilen bu tür bilgileri gizli tutmak zorunda değildir.

Konut Diyarı, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Kişisel veriler tabi olunan mevzuat uyarınca; Şirket içi ya da Şirket dışı iş ve işlemlerde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sağlanması; Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesi; Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi; Şirket’imizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi; Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi; Şirket’e ait Elektronik (internet/mobile vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; Kurumsal sürdürülebilirlik, yönetim, planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası; Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uyulması; Talep edilen diğer hizmetlerin sunulabilmesi; gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda www.konutdiyari.com adresli web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

 

Başka sorularınız varsa, bize info@konutdiyari.com adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page